Brasławszczyzna Pamięć i współczesność

Historia

Informacje

Dwutomowa publikacja Brasławszczyzna. Pamięć i współczesność powstała w wyniku polsko-białoruskiej współpracy naukowej. Przedstawia aktualną sytuację socjolingwistyczną i stan gwar białoruskich, polskich i litewskich ulegających silnemu oddziaływaniu języka rosyjskiego. Ustaleń...

Cena: 70,40
Dostępność: dostępny do tygodnia