Historia roślinności i osadnictwa ziemi chełmińskiej w późnym holocenie. Studium palinologiczne

E-książki

Informacje

Problematyka książki dotyczy rozpoznania zmian szaty roślinnej na ziemi chełmińskiej dla okresu ostatnich 5 tysięcy lat. Zaprezentowano w niej zarówno przemiany zachodzące w wyniku naturalnej sukcesji roślinnej, jak i te wywołane działalnością człowieka. Szczegółowo przedstawiono...

Cena: 56,36 58,57 zł
Dostępność: sprawdź w sklepie