Kościół a Synagoga 30-313 po Chr. Na rozdrożu

Historia

Informacje

Spis treści / 5Przedmowa / 9Wstęp / 15Materiał źródłowy / 23Stan badań / 37W kwestii metodologii / 51CZĘŚĆ I. KOŚCIÓŁ W ŁONIE JUDAIZMU (30-70 PO CHR.) / 55ROZDZIAŁ I. DO WYDALENIA ŻYDÓW Z RZYMU (30-49 PO CHR.) / 57Perspektywa popaschalna / 61Jerozolima - gmina...

Cena: 58,65
Dostępność: dostępny od ręki