Piasecki na indeksie watykańskim Geneza sprawy

Nauki humanistyczne

Informacje

cybex pallas fix 2

Sprawa umieszczenia na indeksie książki Bolesława Piaseckiego Zagadnienia istotne i tygodnika Dziś i Jutro jedynie z pozoru była sprawą cybex pallas fix 2 marginalną, dotyczącą peryferii katolickiego świata tzn.ówczesnej Polski. W istocie ta sprawa dotyczyła samej istoty katolicyzmu i jego dalszej...

Cena: 12,70
Dostępność: dostępny od ręki