Pomiędzy Polską a Niemcami

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

W czasie I wojny światowej w enuncjacjach przywódców czechosłowackiego ruchu niepodległościowego zagadnienie Górnego Śląska pojawiało się sporadycznie. W 1917 r. Tomaš Masaryk uznając prawo przyszłej Polski do włączenia w obręb swych granic terenów Górnego Śląska...

Cena: 20,75
Dostępność: dostępny do tygodnia