Postępowanie przed Wojewódzką Komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych

E-książki

Informacje

Zagadnienie dochodzenia przez pacjentów roszczeń związanych ze szkodą wyrządzoną w procesie leczenia oraz istota błędu medycznego (lekarskiego) były i nadał pozostają istotnymi problemami rozważań zarówno doktryny, jak i orzecznictwa.Negatywnie oceniane przez doktrynę postępowanie...

Cena: 107,07 111,26 zł
Dostępność: sprawdź w sklepie