Przyg. do prowadz. dział. usług. cz. 1 eMPi2

Szkoły ponadgimnazjalne

Informacje

Podręcznik opracowano na podstawie programu nauczania liceum profilowanego profil usługowo-gospodarczy dla bloku tematycznego \"Przygotowanie do prowadzenia działalności usługowej\" (nr dopuszczenia LP-UG/MENiS/2002.04.30). W podręczniku ujęto treści dotyczące modułu 1: \"Podstawy usług\"...

Cena: 19,95
Dostępność: dostępny do tygodnia