Społeczeństwa Europy środkowo-wschodniej w epoce wczesnonowożytnej Tom 2

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

JERZY MAROŃ, Profesor Krystyn Matwijowski: szkic do portretu badacza i wychowawcy Bibliografia prac Profesora Krystyna Matwijowskiego za lata 2006-2015MARIAN CHACHAJ, Konklawe 1769 roku w świetle relacji polskiego bożogrobca Jakuba LanhausaMIECZYSŁAWA CHMIELEWSKA, Poczucie zagrożenia w...

Cena: 44,24
Dostępność: dostępny od ręki