W drużynie Komendanta

Historia

Informacje

apartament z jacuzzi w pokoju

To wspomnienia Jana Pudełka z czasów służby w VI baonie I Brygady, bogato ilustrowane fotografiami z archiwum autora. Przedstawiając walkę apartament z jacuzzi w pokoju i życie codzienne legionistów, barwnie kreśląc ich sylwetki. Służbę w Legionach uzupełnia autor epizodami z frontu włoskiego oraz z Adiutantury...

Cena: 10,96
Dostępność: dostępny od ręki