Wynalazek pracowniczy. Studium prawnoporównawcze

E-książki

Informacje

Książka podejmuje nieomawianą szerzej w aktualnej literaturze polskiej problematykę wynalazczości pracowniczej. Opracowanie porządkuje dotychczasowe wypowiedzi doktryny dotyczące wynalazku pracowniczego oraz poddaje analizie obecny stan prawny. Ocena rodzimych unormowań dokonana jest przy...

Cena: 98,77 102,64 zł
Dostępność: sprawdź w sklepie