Zbigniew Brzeziński wobec spraw Polski w latach 1977-1999

Historia

Informacje

W gabinecie profesora Zbigniewa Brzezińskiego w Centrum Studiów Międzynarodowych i Strategicznych w Waszyngtonie pośród wielu fotografii dokumentujących jego karierę naukową i polityczną wisi mapa polski z 28 września 1939 roku z zaznaczoną na niej nową granicą, dzielącą Polskę na...

Cena: 19,26
Dostępność: dostępny od ręki